Novinky ze SPRP v Olomouci (září 2019)

4. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Stanovené cíle byly naplněny dle projektu. Probíhaly individuální konzultace v rodinách, orofaciální terapie, depistáže, supervize týmu, muzikoterapie a forma využití informování o službě (letáčky). V současné době máme 99 uživatelů služby s kapacitou 100 rodin a dalších 22 zájemců o službu (vznikl pořadník žadatelů). Za celé období projektu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 bylo celkem podpořeno 158 uživatelů služby a proběhlo celkem 1319 konzultací v rodině. Díky projektu jsou rodiče schopni pečovat o své dítě doma a nejsou nuceni předávat dítě do ústavní péče, a dítěti poskytnou individuálně zaměřený, přirozený soubor činností, který pomůže dítěti s postižením maximálně využít svého potenciálu.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie