Novinky ze Střediska rané péče SPRP v Českých Budějovicích

6. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cílem projektu bylo zajistit informovanost rodin dětí s postižením o rané péči a včasnou stimulaci dítěte. V tomto směru je klíčovým úspěchem rozvoj spolupráce s neonatologickým oddělením nemocnice v Českých Budějovicích a úspěšná depistáž u pediatrů a dalších odborných lékařů.

Výstupem je počet nově přijatých dětí do služby a počet dětí, které z celkového počtu informovali o službě lékaři. V reportovaném období bylo do služby přijato 18 dětí, z toho 16 dostalo informaci o rané péči od lékařů (10 z neonatologie, 5 od očních lékařů, 1 od pediatra). Zbývající dvě rodiny si službu vyhledaly samy na internetu. Z dlouhodobého hlediska jde o úspěch, neboť 89% rodin žádajících o službu je informováno lékaři. Ještě větším úspěchem je snížení věku dítěte při vstupu do rané péče a možnost jeho včasné stimulace. Z 18 dětí jich přišlo 11 ve věku do 3 měsíců. Protože jde o nedonošené novorozence, často přišli ještě před termínem řádného porodu. Další 4 děti přišly ve věku 4-5 měsíců, tudíž stále v době, kdy je možné ovlivnit ideálně síťování mozku u dítěte a napravit obtížný start do života. Pouze 3 děti přišly starší 1 roku (z toho 1 po získané vadě). Z toho vyplývá, že převážná většina dětí byla o rané péči informována včas.

Dalším cílem projektu bylo zajistit všem dětem možnost zařazení do programu stimulace zraku. To se podařilo díky dalšímu úvazku instruktorky stimulace zraku a navýšení úvazku poradkyně. Do programu stimulace zraku bylo od počátku projektu zařazeno 112 dětí. V projektu pracujeme i na zajištění maximálního rozvoje dětí se zrakovým postižením v různých oblastech vývoje. Tento cíl plníme prostřednictvím projektových aktivit č. 5 a 7 – konzultací v rodinách a ambulantních konzultací. Rozvoj jednotlivých dovedností u dětí monitorují individuální plány, které jsou průběžně hodnoceny s rodiči. Podle výsledků hodnocení spokojenosti klientů, kteří v rámci projektu službu ukončovali, je tento cíl úspěšně naplňován (šlo o 12 dětí).

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie