Novinky ze Střediska rané péče SPRP v Českých Budějovicích

24. 11. 2017

Díky projektu Šance vidět svět se podařilo navýšit úvazek instruktorky stimulace zraku, poradkyně rané péče i koordinátorek. Rozšíření týmu přispělo k tomu, že je možné přijmout  více klientů a věnovat se jim jak na odborných konzultacích doma, tak i v oblasti podpory vývoje zrakového vnímání dítěte.

Rodiny nově přijatých dětí požádaly o službu do čtyř měsíců věku dítěte. Pouze dva noví zájemci jsou rodiny s dětmi ve věku nad jeden rok, ostatní jsou děti do půl roku. Daří se tedy výrazně snížit věkovou hranici dítěte při vstupu do služby a podpořit jej včas.

Organizace vidí jako jeden ze svých dalších úkolů udržení spolupráce s neonatologií a očními lékaři a chce se dále soustředit na informování pediatrů a navazování spolupráce s nimi.

Fotogalerie