Novinky ze SPRP v Olomouci (říjen 2017)

24. 11. 2017

Které aktivity projektu začala organizace realizovat?

  • Konzultace v rodinách – s poradcem rané péče probíhají individuální dvouhodinové konzultace v rodinách, dle potřeb rodin jednou za tři týdny až tři měsíce. Všechny rodiny, které jsou klienty střediska tuto nabídku plně využívají.
  • Dochází ke spolupráci a navázání kontaktů s odbornými institucemi s úřady a s koordinátory pro osoby s poruchou autistického spektra v Olomouckém kraji. Organizace se účastní pracovní skupiny zabývající se problematikou osob s poruchami autistického spektra v Olomouckém kraji.
  • SPRP využívá inovativní formy pro informování rodičů a děti o službě – informativního videospotu/letáků o možnostech využití služby rané péče pro rodiče, odborníky a veřejnost.
  • Začátkem listopadu proběhne Kulatý stůl, na který jsou zváni všichni poskytovatele rané péče a koordinátory pro osoby s poruchou autistického spektra. Diskutovat se bude o rané péči pro tuto cílovou skupinu, o návazných službách a možnostech změn systému podpory.

 

Fotogalerie