Novinky ze Střediska rané péče SPRP v Českých Budějovicích (březen 2019)

12. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíle projektu se daří plnit. Za reportované období bylo přijato 16 nových dětí a jejich rodin do péče, z toho téměř 69% přímo z neonatologie.

Celkem se jako noví uživatelé služby do  projektu zapojilo již 58 dětí (v průběžné zprávě jsme uvedli 41 zapojených dětí, jedno však ještě nebylo zaneseno do databáze střediska, správné číslo bylo tedy 42).

Podařilo se udržet spolupráci s lékaři tak, aby děti i nadále přicházely do služby v prvních měsících života, kdy je ideální doba pro minimalizaci následků potíží dětí vhodnou stimulací. Díky navýšení úvazku zrakové terapeutky i poradkyně jsme mohli navýšit počet funkčních vyšetření zraku a všechny zájemce zařadit do programu stimulace zraku (všech nově přijatých 16 dětí).

Podpora vývoje dětí zaměřená zejména na senzorickou integraci u extrémně nedonošených dětí a rozvoj zrakových schopností a kompenzačních smyslů u dětí se zrakovým postižením probíhá prostřednictvím odborných konzultací v rodinách a ambulantních konzultací. V reportovaném období  proběhlo 252  konzultací v domácím prostředí a 48  ambulantních konzultací.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie