Novinky ze Střediska rané péče SPRP v Českých Budějovicích (září 2018)

19. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíle projektu se daří plnit. Za reportované období bylo přijato 41 nových dětí a jejich rodin do péče, z toho 28 přímo z neonatologie. 68% dětí tedy vstoupilo do služby ve věku do 3 měsíců, kdy je ideální doba pro minimalizaci následků potíží dětí vhodnou stimulací.

Díky navýšení úvazku zrakové terapeutky i poradkyně jsme mohli navýšit počet funkčních vyšetření zraku a všechny zájemce zařadit do programu stimulace zraku (všech 41 dětí). Podpora vývoje dětí zaměřená zejména na senzorickou integraci u extrémně nedonošených dětí a rozvoj zrakových schopností a kompenzačních smyslů u dětí se zrakovým postižením probíhá prostřednictvím odborných konzultací v rodinách a ambulantních konzultací. V rámci projektu proběhlo 589 konzultací v domácím prostředí a 72 ambulantních konzultací u 136 dětí, které se do projektu zatím zapojily.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie