Novinky ze Střediska rané péče SPRP v Českých Budějovicích (září 2019)

9. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Cíle projektu se podařily splnit. Za celé období realizace bylo přijato 78 nových dětí a jejich rodin do rané péče, z toho 46 přímo z neonatologie. 66% dětí z celkového počtu nově přijatých vstoupilo do služby ve věku do 3 měsíců, kdy je ideální doba pro minimalizaci následků potíží dětí vhodnou stimulací.
Díky navýšení úvazku zrakové terapeutky i poradkyně jsme mohli navýšit počet funkčních vyšetření zraku a všechny zájemce zařadit do programu stimulace zraku (všech 78 dětí). Podpora vývoje dětí zaměřená zejména na senzorickou integraci u extrémně nedonošených dětí a rozvoj zrakových schopností a kompenzačních smyslů u dětí se zrakovým postižením probíhala prostřednictvím odborných konzultací v rodinách a ambulantních konzultací. V rámci projektu proběhlo 1116 konzultací v domácím prostředí a 173 ambulantních konzultací u 173 dětí, které se do projektu zapojily.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie