Zahájení projektu – říjen 2019

24. 10. 2019

Projekt má za sebou první tři měsíce realizace. Jak zahájili práci na svých aktivitách, najdete níže v příspěvku.

Projekt byl zahájen přípravou na některé aktivity a od září 2019 byly zahájeny aktivity vstupních jednání multidisciplinárního týmu, poskytování terénních konzultací poradců rané péče u nově přijatých rodin do služby a poskytování konzultací k rozvoji zrakového vnímání u vybraných klientů služby. Tyto konzultace provádí zrakový terapeut v prostorách organizace. Realizací aktivit jsou tak postupně naplňovány i cíle projektu – posílení kapacity rané péče a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Fotogalerie