Zahájení projektu – říjen 2019

24. 10. 2019

Projekt má za sebou první tři měsíce realizace. Jak zahájili práci na svých aktivitách, najdete níže v příspěvku.

Projekt je zaměřen na rodiny, které procházejí screeningem sluchových vad nebo jejichž dítěti byla sluchová vada diagnostikována, potřebují informace, podporu, či chtějí vstoupit do služby Raná péče. Cílem je, aby se rodinám dostalo co nejrychlejší podpory, informací a aby se sluchově postiženými dětmi začalo co nejrychleji pracovat, aby se nezpomalil jejich celkový vývoj.

Rozšířili jsme proto úvazek 2 poradkyním, které se věnují práci s rodinami, jež procházejí screeningem sluchu nebo jejichž dítěti byla sluchová vada diagnostikována a mají zájem zajistit si službu Raná péče či potřebují informace. Za období jsme pracovali s 20 rodinami.

Fotogalerie