Zahájení projektu – říjen 2019

24. 10. 2019

Projekt má za sebou první tři měsíce realizace. Jak zahájili práci na svých aktivitách, najdete níže v příspěvku.

V cochemském modelu úzce spolupracujeme s místně příslušnými OSPODy a opatrovnickými soudy. Hlavní důraz je kladen na interdisciplinární spolupráci a flexibilitu termínů – možnost začít s rodinou pracovat do týdne od odeslání a termíny se rezervovat v kratších časových úsecích (týden až 14 dní). V rámci celého týmu si pochvalujeme model intervizí, kdy máme možnost sdílet klientské případy, dávat si zpětnou vazbu a navrhovat další postupy. Psychologické poradenství, terapeutická péče – díky navýšení úvazku psychologa o 0,25 p.ú., jsme byli schopni poskytnou psychologickou a terapeutickou podporu a pomoc dalším 20 rodinám.

Fotogalerie