Zahájení projektu – říjen 2019

24. 10. 2019

Projekt má za sebou první tři měsíce realizace. Jak zahájili práci na svých aktivitách, najdete níže v příspěvku.

Projekt je ve všech aktivitách realizován dle vytyčeného harmonogramu. Získali jsme do pronájmu další prostory na vznik nového detašovaného pracoviště (k navýšení kapacity Dětského krizového centra). Byla přijata nová psycholožka k posílení naší kapacity a k odborné ambulantní péči o děti týrané, zneužívané a jinak ohrožené. Pokračuje i naše služba na chatu na Lince důvěry DKC. Ve sledovaném období se na nás nejčastěji obracely děti, které řešily závažné, někdy až život ohrožující problémy. Na chatu bylo přijato celkem 243 kontaktů, z nichž z projektu bylo podpořeno 49 klientů.

Fotogalerie