Aktuální grant – opakované šetření kvality

7. 12. 2020

Stále je aktuální výzva k podávání žádostí o příspěvek na šetření kvality případně opakované šetření kvality v rámci služeb rané péče.

Aktuální grant - opakované šetření kvality

Finanční příspěvky v této výzvě budou určeny výhradně na pokrytí nákladů spojených s Šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na Opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Kompletní informace o malém grantu naleznete zde.