Analýza STEM (2017)

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Včasná pomoc dětem realizovala ve spolupráci s agenturou STEM analýzu zaměřenou na vybrané otázky v oblasti rané péče a krizové telefonické pomoci. Součástí analýzy bylo kvalitativní vyhodnocení podpořených projektů v rámci prvního programového období Včasné pomoci dětem. Průzkum odhalil také silné a slabé stránky projektů podpořených z programu v letech 2015–2016 a … Pokračování textu Analýza STEM (2017)