APKP už má své vedení

16. 1. 2019

Ve středu 9. února proběhlo v NROS další setkání zástupců APKP, střešní organizace pro krizovou pomoc pro děti, kterou zakládáme v rámci programu Včasná pomoc dětem. Na setkání byla zvolena předsedkyně a místopředsedkyně výboru organizace a současně byla zvolena také předsedkyně Kontrolní komise.

Předsedkyní Výboru APKP je PhDr. Hana Šilhánová (Nadace rozvoje občanské společnosti).
Místopředsedkyní Výboru APKP je PhDr. Kateřina Siveková (Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú).
Předsedkyní Kontrolní komise APKP je Mgr. Jana Levová (Spondea, o.p.s.).

roof tiles close up

Každý ze zúčastněných členů vyjádřil své možnosti podpory organizace ať už v oblasti strategie, vzdělávání, lobbingu či financování aktivit organizace. Společně jsme také propracovávali podmínky a pravidla členství v Asociaci a budoucí podobu webu a loga organizace.

Mimo to byla na setkání představena manažerka Asociace, Bc. Daniela Kuhnová, a byly stanoveny její úkoly pro nadcházející období.

Činnost střechy pomalu začíná. O dalším vývoji Vás budeme pravidelně informovat.