Včasná pomoc dětem 2015–2016

Dvouletý grantový program Včasná pomoc dětem byl prvně realizován v letech 2015–2016.

Cílem projektu bylo zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Program byl zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech:

  • Krizová pomoc, krizová centra
  • Služby rané péče

Stáhněte si přehledné on-line publikace o programu: najdete v nich odborné příspěvky, informace o realizaci programu a příklady dobré praxe: