Blahopřejeme podpořeným neziskovým organizacím ve druhé výzvě!

29. 5. 2019

Druhá výzva programu byla vyhlášena dne 11. března 2019. Do konečného termínu výzvy (23. dubna 2019) jsme obdrželi 35 návrhů projektů. Ve dnech 20. a 21. května 2019 proběhla v sídle NROS dvě setkání hodnoticích komisí, jejichž členové vybrali celkem 21 projektů k podpoře – 10 v oblasti krizové pomoci a 11 v oblasti rané péče. Celkem bylo rozděleno 13 500 000 Kč. Podpořené projekty začnou 1. července 2019 a poběží dva roky. Těšíme se!

Blahopřejeme podpořeným neziskovým organizacím ve druhé výzvě!

Organizace, které hodnoticí komise vybraly k podpoře jsou:

 • APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.
 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
 • Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
 • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
 • Diakonie ČCE – středisko Praha
 • Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
 • DOTYK II, o.p.s.
 • Dům tří přání, z.ú.
 • EDA cz, z. ú.
 • I MY, o.p.s.
 • Kolpingova rodina Smečno
 • Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
 • Linka bezpečí, z.s.
 • Povídej, z. s.
 • Rodinné Integrační Centrum z.s.
 • Společnost pro ranou péči, z.s.
 • SPONDEA, o.p.s.
 • Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním  a kombinovaným postižením
 • Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Anotace a podrobnosti o projektech budeme postupně vkládat do karet projektů. Tam se brzy dozvíte další informace.