Závěrečné zprávy

7. 8. 2019

Na konci července byla ukončena realizace podpořených projektů z prvního kola grantové výzvy programu Včasná pomoc dětem. Projekty probíhaly v období od 1. 6. 2017 do 31. 6. 2019. Jak byla realizace úspěšná, teď budeme hodnotit v rámci kontroly závěrečných zpráv všech 21 projektů.

Blahopřejeme podpořeným neziskovým organizacím ve druhé výzvě!

29. 5. 2019

Druhá výzva programu byla vyhlášena dne 11. března 2019. Do konečného termínu výzvy (23. dubna 2019) jsme obdrželi 35 návrhů projektů. Ve dnech 20. a 21. května 2019 proběhla v sídle NROS dvě setkání hodnoticích komisí, jejichž členové vybrali celkem 21 projektů k podpoře – 10 v oblasti krizové pomoci a 11 v oblasti rané péče. Celkem bylo rozděleno 13 500 000 Kč. Podpořené projekty začnou 1. července 2019 a poběží dva roky. Těšíme se!

Zvyšte svou odbornost skrze zahraniční literaturu

23. 4. 2019

V programu Včasná pomoc dětem nejenže poskytujeme finanční prostředky českým NNO, ale máme i další, tzv. doplňkové, cíle. Jedním z nich je zajištění překladů odborné literatury v oblasti Krizové pomoci pro děti i v oblasti Rané péče.

Spouštíme druhý cyklus vzdělávání pro oblast krizové pomoci

10. 4. 2019

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám nabízí účast na druhém cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti krizové pomoci pro děti. Cyklus seminářů včetně témat byl sestaven na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky v krizové pomoci. Jedná se o neakreditované semináře sestavené lektory tzv. na míru.

2. duben – Mezinárodní den porozumění autismu

2. 4. 2019

V prosinci 2007 přijala Valná hromada Organizace spojených národů prohlášení, které trvale uznává 2. duben jako Světový den autismu. U této příležitosti je pořádána po celém světě řada osvětových událostí a akcí, a to nejen pro rodiny s osoby s autismem, ale i pro širokou veřejnost. Cílem akcí je přivést k problematice autismu celosvětovou pozornost.

Asociace poskytovatelů krizové pomoci – Spolu pomůžeme víc

1. 4. 2019

Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s., spouští svůj web a FB a začíná přijímat nové členy.

Výstup z mezinárodního setkání na téma rané péče

27. 3. 2019

V listopadu 2018 se zástupci NROS zúčastnili setkání organizací, které získaly finanční podporu pro oblast rané péče od dánské nadace The VELUX FOUNDATIONS. Smyslem setkání bylo sdílení zkušeností, porovnání modelů pomoci dětem v jednotlivých zemích a shrnutí potřeb v oblasti rané péče. Výstup ze setkání byl zpracován do elektronické publikace, kterou s Vámi s potěšením sdílíme. 

Zasedání APKP

26. 3. 2019

Ve středu 20. 3. 2019 v Praze v Hotelu Kampa proběhlo Zasedání Výboru a Kontrolní komise APKP. Vznikly pracovní skupiny, které budou připravovat  např. program vzdělávání pro členy Asociace, pracovat na metodice krizové pomoci  a strategii APKP, věnovat se PR, plánu financování APKP do budoucna nebo síťování.

Seminář pro žadatele o nadační příspěvek

20. 3. 2019

Připomínáme, že od 11. 3. do 23. 4. je otevřená nová výzva k podávání projektových žádostí do programu Včasná pomoc dětem.

K výzvě pro Vás pořádáme seminář pro žadatele, který se uskuteční 10. 4. 2019 v Praze v sídle Nadace (Na Václavce 9, Praha 5). Předpokládané trvání semináře je od 10 do 13 hodin.

Vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí do programu Včasná pomoc dětem

11. 3. 2019

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s The VELUX Foundations vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Včasná pomoc dětem.

Střípky z monitorovacích návštěv IV

6. 3. 2019

Během února 2019 proběhlo hned několik monitorovacích návštěv u podpořených organizací, během kterých jsme se podívali např. do Písku, Českých budějovic, Brna, Olomouce a nakonec až do dalekého Českého Těšína.

Sborník z konference Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem

12. 2. 2019

S radostí oznamujeme, že byl dokončen sborník z konference Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem.

APKP už má své vedení

16. 1. 2019

Ve středu 9. února proběhlo v NROS další setkání zástupců APKP, střešní organizace pro krizovou pomoc pro děti, kterou zakládáme v rámci programu Včasná pomoc dětem. Na setkání byla zvolena předsedkyně a místopředsedkyně výboru organizace a současně byla zvolena také předsedkyně Kontrolní komise.

Předsedkyní Výboru APKP je PhDr. Hana Šilhánová (Nadace rozvoje občanské společnosti).
Místopředsedkyní Výboru APKP je PhDr. Kateřina Siveková (Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú).
Předsedkyní Kontrolní komise APKP je Mgr. Jana Levová (Spondea, o.p.s.).

Spouštíme druhý cyklus vzdělávání pro poradce rané péče

8. 1. 2019

Díky spolupráci Nadace rozvoje občanské společnosti s Asociací rané péče v České republice, z.s. se podařilo vytvořit možnost dalšího akreditovaného vzdělávání.

Začínáme 14. 1. 2019 kurzem Time management a plánování.

Vánoční provoz

11. 12. 2018

Ve dnech 20. 12. 2018 – 1. 1. 2019 bude kancelář Včasné pomoci dětem uzavřena. Opět k dispozici pro Vás budeme od 2. 1. 2019.

Video s Lukášem Pavláskem

9. 11. 2018

Znalost samotného pojmu raná péče je u veřejnosti velmi nízká. V roce 2015 proto vznikl charitativní spot s Lukášem Pavláskem, jehož cílem je přispět ke zviditelnění služeb rané péče a zlepšit informovanost veřejnosti.

Mapa rané péče

8. 11. 2018

V rámci programu Včasná pomoc dětem jsme vytvořili webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc ohledně svého dítěte. Jedná se o interaktivní mapu, která na základě geolokace vyhledá nejbližšího poskytovatele rané péče a zároveň další organizace, která do příslušného kraje dojíždí a poskytují zde svoje služby.

Co vše se v Týdnu rané péče děje

7. 11. 2018

Každý rok se do osvětové kampaně Týden rané péče® zapojují poskytovatelé sociální služby raná péče po celém území České republiky. V týdnu od 5. do 11. listopadu 2018 se může veřejnost účastnit mnoha akcí, dní otevřených dveří, diskuzí, kulatých stolů, charitativních koncertů, zážitkových seminářů, výstav a mnoha dalších.

Co Nadace rozvoje občanské společnosti dělá pro ranou péči

6. 11. 2018

NROS dlouhodobě podporuje rozvoj a profesionalizaci služeb rané péče. V rámci různých programů mohou nestátní neziskové organizace žádat o nadační příspěvky na realizaci svých projektů.

Začíná Týden rané péče®

5. 11. 2018

Nadace rozvoje občanské společnosti se již druhým rokem připojuje k osvětové kampani Týden rané péče®, kterou organizuje Společnost pro ranou péči. V týdnu od 5. do 11. listopadu 2018 proběhne již 11. ročník kampaně tentokrát s mottem „Na lidech záleží“. Každoročně se do něj zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče po celé České republice.

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ASOCIACE POSKYTOVATELŮ KRIZOVÉ POMOCI (DÁLE APKP) HLEDÁ MANAŽERA/MANAŽERKU

10. 10. 2018

Co je zodpovědností této pozice?

– Odpovídá za administrativní činnosti APKP (komunikace se členskou základnou a její rozšiřování, ve spolupráci s Výborem vytváří interní dokumenty a metodiky, aj.);
– Zastupuje APKP při jednání s partnery, členy, úřady, novináři, zákonodárci v rámci pověření Výborem;
– Navrhuje strategické cíle a aktivity APKP a je zodpovědný za jejich naplňování;
– Vyhledává grantové programy a zdroje pro financování, ve spolupráci s Výborem je zodpovědný za zpracování a podávání projektů;
– Spolupracuje na propagaci APKP (prosazuje témata APKP mezi širokou i odbornou veřejnost) – PR aktivity, editace webových stránek, spolupráce s médii, odbornými periodiky.

Konference: Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem – videozáznamy

8. 10. 2018

V minulém týdnu jsme vás informovali o proběhlé konferenci na téma mezioborové spolupráce v krizové pomoci dětem. Zveřejnili jsme prezentace jednotlivých příspěvků na konferenci a výsledky výzkumu této oblasti, který pro nás realizovala organizace STEM. Dnes doplňujeme ještě videozáznamy jednotlivých příspěvků. Pokud jste se tedy konference nemohli zúčastnit, nebo byste si jen rádi některé části poslechli znovu, využijte následující odkazy.

Konference: Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem

1. 10. 2018

Mimořádná konference, kterou pořádala NROS za účasti zástupců důležitých nevládních organizací a státní správy, v rámci projektu Včasná pomoc dětem financované z prostředků The VELUX Foundationse se konala 26. září 2018 v Praze.

Druhé kolo vzdělávání pro oblast rané péče

18. 9. 2018

Po úspěšném prvním kole vzdělávání pro pracovníky v rané péči jsme pro Vás připravili další sadu vzdělávacích kurzů.

1. kolo vzdělávání v oblasti krizové pomoci zahájeno

30. 8. 2018

Cyklus vzdělávání pro oblast krizové pomoci jsme zahájili dvoudenním kurzem s názvem Právní rámec. Kurz poskytl ucelený přehled nejdůležitější právní úpravy rodinného práva se zaměřením na ochranu nezletilých dětí v rozvodových konfliktech.

Střípky z monitorovacích návštěv III

16. 8. 2018

Dnes bychom rádi věnovali prostor další metodě práce s klienty, se kterou se setkáváme v projektech podpořených v našem programu – arteterapii. 

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Cíleně se začala využívat v první polovině 20.  století a jejími průkopníky byli většinou výtvarníci. V ČR se už od 50. let 20. století uplatňuje v pomoci dětem i dospělým.

Konference: Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem

8. 8. 2018

NROS pořádá konferenci pro všechny, kteří se zabývají krizovou pomocí pro děti. Jejím tématem je mezioborová spolupráce v této oblasti. Příspěvky jednotlivých hostů Vám nabídnou úhel pohledu různých aktérů, kteří vstupují do péče o dítě v krizi od soudce, přes dětského psychiatra, zástupce policie, zástupce neziskové organizace a zástupce OSPOD.

Střípky z monitorovacích návštěv II

16. 7. 2018

V dnešním příspěvku pokračujeme ve sdílení zajímavostí z našich monitorovacích návštěv v podpořených organizacích. Tentokrát bychom Vás chtěli seznámit s používáním jedné z metod při práci s dětmi v rané péči. Jedná se o metodu Snoezelen.

Střípky z monitorovacích návštěv

3. 7. 2018

V průběhu června jsme podnikali první návštěvy do organizací podpořených v programu Včasná pomoc dětem. Kromě povinné kontroly nám poskytly možnost blíže se seznámit s lokalitou a s prostory, kde jsou projekty realizovány. Tato setkání pro nás byla velmi zajímavá, proto se o zážitky z nich chceme podělit a věnujeme jim několik následujících příspěvků.

Druhé setkání k založení střešní organizace pro oblast krizové pomoci

7. 6. 2018

Ve středu 6. 6. proběhlo v NROS další pracovní setkání v rámci příprav na založení střešní organizace pro oblast krizové pomoci. Jeho cílem bylo vyřešit všechny body budoucích stanov, na čemž jsme celý den intenzivně pracovali ve skupině 10 zástupců NNO, které se následně stanou zakládajícími členy asociace.

Ukončení vzdělávacího cyklu v oblasti rané péče

23. 5. 2018

V květnu skončil náš šestidílný vzdělávací cyklus věnovaný všem, kteří pracují v oblasti rané péče. Tématy jednotlivých seminářů bylo individuální plánování, intuitivní rodičovství, syndrom vyhoření, komunikace v rodině, práce s motivací klienta a poskytování zpětné vazby.

Upozornění

23. 4. 2018

Dovolujeme si Vás upozornit, že v pondělí 30. dubna a 7. května bude kancelář Včasné pomoci dětem zavřená.

Modelový příběh

18. 4. 2018

„Dostala jsem se do velkého problému – moje intimní fotografie se objevily na internetu…Naši to nahlásili na policii. Rozjelo se vyšetřování a toho chlápka, co ze mě fotky vymámil, zavřeli. Přišlo se na to, že pod falešným profilem kontaktoval ještě asi padesát dalších holek, který mu své nahé fotky taky poslaly. Potom jsem ale byla sama. Před rodiči jsem si připadala pitomě, kamarádi se mě na to pořád ptali, učitelka měla ve škole výchovnou přednášku o tom, jak nemáme být důvěřiví. Všichni byli chytří, věděli, že tohle byla blbost, nikdy by to sami neudělali. Nikdo se během celé té doby nezeptal, jak mi je…

Nabízíme vzdělávací cyklus pro pracující v krizové pomoci

10. 4. 2018

Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma – kapacita seminářů je však omezená, proto za každou organizaci se může přihlásit vždy pouze jeden účastník. V případě nenaplnění kapacity umožníme přihlášení více účastníků. Účastník se může zúčastnit celého vzdělávacího cyklu nebo jen vybraných kurzů. Jednotlivé semináře v rámci cyklu: Právní rámec (dvoudenní […]

SETKÁNÍ K ZALOŽENÍ STŘEŠNÍ ORGANIZACE

22. 3. 2018

7. 3. 2018 u nás proběhlo setkání k založení střešní organizace pro NNO pracující v oblasti krizové pomoci pro děti. Schůzky se zúčastnili zástupci NROS a dalších 11 nestátních neziskových organizací působících v této oblasti.

Dnes začal cyklus akreditovaných kurzů pro pracovníky v rané péči

20. 3. 2018

Nadace rozvoje občanské společnosti a její projekt Včasná pomoc dětem v rámci spolupráce s Asociací pracovníků v rané péči rozběhla cyklus šesti akreditovaných kurzů MPSV, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti rané péče.

Sebevražedné myšlenky

13. 3. 2018

V krizové pomoci se pracovníci zabývají i takovými těžkými tématy, jako jsou sebevražedné myšlenky. Stále častěji se s nimi setkávají u dospívajících, kteří se ocitají v situacích, ze kterých nevědí jak jinak ven.

Nová webová stránka nabízí pomoc dětem v ohrožení

5. 2. 2018

V rámci programu Včasná pomoc dětem jsme připravili samostatnou stránku určenou zejména dětem a mladým lidem, kteří se potýkají s nějakým závažným trápením či problémem. Díky této stránce si mohou sami vyhledat dle místa svého bydliště nejbližší „pomocnou ruku“, tedy organizaci poskytující krizovou pomoc dětem a rodinám.

O krizové pomoci dětem s Klárou Laurenčíkovou

15. 1. 2018

Tři otázky, které se týkají současné situace v oblasti krizové pomoci dětem a rodinám v České republice, jsme položili Kláře Laurenčíkové. Je předsedkyní Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva a členkou poradního týmu ministryně školství a ministryně práce a sociálních věcí. Po celý svůj profesní život se věnuje podpoře a ochraně ohrožených dětí. S Nadací rozvoje občanské společnosti dlouhodobě spolupracuje coby odborná podpora programu Včasná pomoc dětem.

V novém roce společně pokračujeme v započaté práci

4. 1. 2018

Zveme Vás k nahlédnutí do herny využívané v projektu „Posila pro dětské duše“ organizace Centrum J. J. Pestalozziho. Tento projekt poskytuje psychologickou podporu dětem a pomáhá jim řešit širokou paletu problémů, se kterými se potýkají. A protože nejlepší je problémům předcházet, věnuje se také preventivním aktivitám.

Setkání odborníků v oblasti krizové pomoci v Nadaci rozvoje občanské společnosti

7. 11. 2017

Poslední říjnový den sídlo naší nadace hostilo vzácné návštěvníky – odborníky na krizovou pomoc dětem a rodinám, kteří se tu sešli v rámci pracovního setkání.

Týden rané péče upozorňuje na potřebnost pomoci pro rodiny dětí s postižením

6. 11. 2017

Celorepubliková kampaň nazvaná Týden rané péče má jasný cíl: rozšířit povědomí o službě, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. V týdnu od 6. do 12. listopadu 2017 se k této kampani připojuje kromě organizací nabízejících služby rané péče také Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Nabízíme vzdělávací cyklus pro pracující v rané péči

19. 10. 2017

Ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči nabízíme zdarma možnost účasti na cyklu šesti akreditovaných kurzů MPSV, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti rané péče. Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé péče.

Ke Světovému dni zraku vyšel průzkum s překvapivými výsledky o rané péči a zraku

19. 10. 2017

Výzkumná agentura Ipsos realizovala průzkum pro neziskovou organizaci EDA. Z výzkumu vyplynulo, že povědomí o rané péči u populace České republiky aktuálně dosahuje 28 %, což je dosud nejvyšší zaznamenaný výsledek pro ranou péči.

Malé granty pro neziskovky v oblasti rané péče

16. 10. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči (APRP) vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané péče s platnou registrací dle zákona.

Terapeutické centrum Modré dveře otevřelo v Praze krizové centrum

27. 9. 2017

Krizová pomoc, kterou centrum nabízí v pražské Hostivaři, je bezplatná a anonymní, otevřená všem lidem nacházejícím se v krizové situaci. 

Konference pracovníků v rané péči na téma „Diagnostika v rané péči“ probíhá v Olomouci

13. 9. 2017

Konference, kterou organizuje olomoucké pracoviště Společnosti pro ranou péči společně s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit v  prostorách Fakulty tělesné kultury University Palackého v Olomouci, probíhá ve dnech 13. – 15. září 2017. Konferenci finančně podpořil Olomoucký kraj, Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadační fond Avast.

Z programu Včasná pomoc dětem získalo podporu 21 organizací z celé České republiky

14. 7. 2017

Celkem 11 organizací nabízejících služby rané péče a 10 organizací poskytujících krizovou pomoc dětem a rodinám si díky podpoře The VELUX Foundations rozdělí 13 350 054 korun.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace