Co je metoda Videotrénink interakcí?

1. 4. 2020

Ja jakém principu funguje tato metoda, kerá je často používaná i v rámci projektů Včasné pomoci dětem?

Co je metoda Videotrénink interakcí?

Několik organizací, které jsou podpořené v aktuálním programu Včasná pomoc dětem, využívají jako jednu z metod videotrénink interakcí. Metoda je založena na interakci rodiny a profesionála, který rodinu během jejich běžných činností zachytí na videozáznam. Video je společně s rodiči analyzováno a lektor může popsat a demonstrovat klíčové momenty v komunikaci a interakci mezi rodičem a dítětem. Rodiče si mnohdy ani neuvědomují některé své reakce a chování. Díky videotréninku a lektorovi dostanou rodiče velmi cenou zpětnou vazbu, díky které se mohou zaměřit na konkrétní oblasti a zlepšit vztah se svým dítětem.

Zde naleznete krátké youtube video, které ilustruje proces videotréninku.

Zde naleznete příklad, jak pomohl videotrénink rodinám v praxi. Autorem videa je organizace Tudytam.