Děti a mladiství v online době

12. 10. 2020

V rámci časopisu Sociální práce vydala organizace Proxima Sociale o.p.s. článek o tom, jak se děti dokázaly adaptovat a přizpůsobit životu v online prostředí.

Děti a mladiství v online době

Do online podoby přešly jak v oblasti školství, tak v rámci kontaktů se svými vrstevníky. Odlišná jsou i témata, která každodenně řeší. V článku se dozvíte, jaká témata aktuálně řeší, jejich preferované sociální sítě a v neposlední řadě, jaká rizika jsou s užíváním online platforem spojená.

Celý článek najdete na této adrese.