Granty na šetření kvality služby a opakované šetření kvality služby

7. 1. 2020

Stále je možné zažádat o příspěvek. Více informací naleznete v příspěvku.

Granty na šetření kvality služby a opakované šetření kvality služby

I v roce 2020 je aktivní výzva k podávání grantových žádostí na pokrytí nákladů spojených s šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Podrobné informace jak o příspěvek zažádat, naleznete zde.