Ke stažení

Loga pro umístění na web

Pokud budete používat logo programu Včasná pomoc dětem, použijte jej ve spojení s větou „Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“.

Publikace z programového období 2015–2016

Dvouletý grantový program Včasná pomoc dětem byl prvně realizován v letech 2015–2016.  Stáhněte si přehledné on-line publikace: najdete v nich odborné příspěvky, informace o realizaci programu a příklady dobré praxe: