Ke stažení

Loga pro umístění na web

  Logo programu Včasná pomoc dětem

  Logo Nadace rozvoje občanské společnosti

  Logomanuál NROS

  Logo The VELUX Foundations

Pokud budete používat logo programu Včasná pomoc dětem, použijte jej ve spojení s větou „Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“.

Publikace z programového období 2015–2016

Dvouletý grantový program Včasná pomoc dětem byl prvně realizován v letech 2015–2016.  Stáhněte si přehledné on-line publikace – najdete v nich odborné příspěvky, informace o realizaci programu a příklady dobré praxe:

 Služby rané péče

 Krizová pomoc, krizová centra