Ke Světovému dni zraku vyšel průzkum s překvapivými výsledky o rané péči a zraku

19. 10. 2017

Výzkumná agentura Ipsos realizovala průzkum pro neziskovou organizaci EDA. Z výzkumu vyplynulo, že povědomí o rané péči u populace České republiky aktuálně dosahuje 28 %, což je dosud nejvyšší zaznamenaný výsledek pro ranou péči.

Ke Světovému dni zraku vyšel průzkum s překvapivými výsledky o rané péči a zraku

Z aktuálního výzkumu o rané péči vyplynulo, že skoro polovina populace si myslí, že zrak lze zlepšit i jinak než pomocí operace (například tréninkem). Zároveň se 55 % lidí domnívá, že je možné provést vyšetření zraku již u miminka. (Ženy a vzdělanější lidé si častěji myslí, že u miminka zrak vyšetřit jde.)

Na otázky odpovídalo celkem 1 004 respondentů ve věku 18–65 let pomocí online dotazníkového šetření v květnu tohoto roku. Tazatelé se také ptali lidí na to, zda vědí, na koho se obrátit v případě postižení zraku u dětí. Pouze 10 % lidí odpovědělo, že ano. Tito dotazování pak nejvíce uváděli charitativní organizace nebo konkrétní osoby, které se ranou péčí zabývají. Dalším zjištěním bylo, že v případě těžkých životních situací mají lidé tendenci obracet se pro pomoc především na svou rodinu. Kdyby se jim však narodilo postižené dítě, vyhledali by pomoc specializovaného lékaře.

Nezisková organizace EDA poskytuje službu rané péče více než 27 let a pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením (www.eda.cz). Meziročně došlo k nárůstu počtu terénních konzultací z 1099 na 1169. V rámci služby rané péče instruktorky zrakové stimulace provádějí posouzení zrakových funkcí dítěte a navrhují zrakovou stimulaci. Poradkyně rané péče pak pomáhají při terénních konzultacích v rodinách rozvíjet zrakové a další dovednosti dětí pomocí hry.

Celou tiskovou zprávu organizace EDA si můžete stáhnout zde.
(Použitá ilustrační fotografie je z archivu organizace.)