Konference pracovníků v rané péči na téma „Diagnostika v rané péči“ probíhá v Olomouci

13. 9. 2017

Konference, kterou organizuje olomoucké pracoviště Společnosti pro ranou péči společně s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit v  prostorách Fakulty tělesné kultury University Palackého v Olomouci, probíhá ve dnech 13. – 15. září 2017. Konferenci finančně podpořil Olomoucký kraj, Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadační fond Avast.

Konference Společnosti pro ranou péči – ilustrační fotografie

Pracovníci tohoto v České republice mladého oboru sociální práce (raná péče se profesionalizovala v ČR od roku 1989, od roku 2007 je upravena Zákonem o sociálních službách 108/2006 jako preventivní sociální služba pro rodiny) se schází ve dvouletém intervalu od roku 2009. Zejména proto, aby sdíleli zkušenosti a poznatky z praxe terénní práce. Poradkyně rané péče jezdí domů za rodinami na pravidelné konzultace a jejich cílem je, aby rodina vychovávající dítě s postižením, měla dostatek informací a podpory k výchově a rozvoji dítěte, dítěti s postižením poskytují stimulaci, speciální hračky a pomůcky.

Raná péče vede rychle a efektivně k deklarovaným cílům sociálních služeb (sociální začlenění dítěte a rodiny) a plní roli prevence: umísťování dětí do ústavní péče, sociálního vyloučení a narušení společenské koheze. Raná péče má významný ekonomický dopad pro společnost.

V současné době je v České republice registrovaných 47 pracovišť poskytujících sociální služby rané péče. Při své práci se pracovníci rané péče řídí standardy kvality sociálních služeb a druhovými standardy rané péče. Službu neplatí rodiny, je hrazena z dotací poskytovatelům a z nadačních a sponzorských příspěvků.

(Výše uvedený text je částí tiskové zprávy vydané u příležitosti konference pracovníků v rané péči v ČR.)

  Tisková zpráva Společnosti pro ranou péči ke stažení

Podrobnosti o 5. konferenci pracovníků rané péče v ČR najdete zde.