Asociace poskytovatelů krizové pomoci

Asociace poskytovatelů krizové pomoci  (dále jen APKP) vznikla na základě potřeby existence zaštiťující organizace poskytovatelů krizové pomoci.  Proto se v březnu 2018 sešla poprvé pracovní skupina složená ze zakládajících členů této asociace, kde byly formulovány nejdůležitější potřeby  a cíle. Od té doby se po mnoha schůzkách podařilo v lednu 2019 založit  spolek  Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s..

Více se o činnosti dozvíte na webových stránkách asociace.