Třetí kolo vzdělávání pro oblast krizové pomoci

Nadace rozvoje občanské společnosti nabízí účast na cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti krizové pomoci pro děti. Cyklus seminářů včetně témat byl sestaven na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky v krizové pomoci. Jedná se o dva akreditované a pět neakreditovaných seminářů sestavených lektory tzv. na míru.

Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru a praxi v daných oblastech.

Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma.

Účastník se může zúčastnit celého vzdělávacího cyklu nebo jen vybraných kurzů. Počet účastníků se u jednotlivých kurzů může dle náročnosti kurzu měnit, prosím věnujte tomuto pozornost. Z jedné organizace je možné na každý seminář přihlásit jednoho účastníka. Zbylá místa budou nabízena dle naplnění kapacity semináře.

  Přihláška ke vzdělávání_krizová pomoc

NABÍDKA KURZŮ:

Sociální inženýrství páchané na dětech

Většina útoků na internetu je páchána prostřednictvím sociálního inženýrství, což je důmyslný způsob manipulace s obětí. Cílem workshopu bude tyto způsoby manipulace rozpoznat a účinně se jim bránit. Ukážete si konkrétní případy kyberšikany, vydírání i sextingu a nevynecháme ani téma sociálních sítí a podvodů. Co se dále dozvíte: definice sociálního inženýrství, metody navazování osobního kontaktu s obětí, efekt zrcadlení (mirroring), fáze útoků, podvodná jednání (phishing, ramsomware, zavádějící reklama).

Lektor: Martin Kožíšek, CZ.NIC

Akreditace: ano
Termín: 14. 10. 2020 (kurz je jednodenní) – přesun na  23.3.2021 
Počet účastníků: max. 20 osob

 

Právní rámec

Domácí násilí a ochrana práv dětí v trestním řízení (dítě jako pachatel trestného činu a dítě jako oběť trestného činu) včetně sociálně právní ochrany dětí. V průběhu kurzu budou uváděny reálné případy z právní praxe.

Lektor: JUDr. Petra Andršová, LL.M. advokát se samostatnou advokátní praxí v Hradci Králové specializující se zejména na rodinné právo.

Akreditace: ne
Termín: 21. 10. 2020  (kurz je jednodenní) –  přesun na 11. 5. 2021
Počet účastníků: max. do 20 osob

 

Sebepoškozování a suicidální chování u dětí

V rámci dvoudenního semináře se účastníci interaktivní formou seznámí se složitým tématem sebepoškozování a suicidálního chování u dětí. Jev bude vymezen z hlediska současného nastavení společnosti. Účastníci semináře si spolu s lektory odpoví na otázky, proč k takovému chování dochází, co přináší dítěti, kdo se nejčastěji sebepoškozuje a zda lze suicidální chování rozdělit dle věkových skupin. Část semináře bude též věnována fázím aktu sebepoškozování a jeho podobám. Vedle definování pojmu budou frekventantům nabídnuty možnosti uchopení situace z pohledu oznamovatele, OSPODu, rodiny a nemotivovaného klienta. Na semináři bude prostor pro sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest.

Lektoři: Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Peter Porubský, Linka bezpečí, z.s.

Akreditace: ne
Termín: 3. 11.  a 4. 11. 2020 (kurz je dvoudenní) – přesun na 6.4. – 7.4.2021  
Počet účastníků: max. 20 osob

 

Depresivní klient v krizové intervenci

Den teoretické základny specifik depresivního klienta s převahou nácviků a následná specifická péče o sebe s krizovou interventkou, psychoterapeutkou a lektorkou PhDr. Kateřinou Sivekovou. Na místě doladíme aktuální potřebu účastníků.

Lektorka: PhDr. Kateřina Siveková, Modré dveře, z. ú.

Akreditace: ne
Termín: 11. 11. 2020 (kurz je jednodenní) – přesun na 26. 5. 2021 
Počet účastníků: max. 16 osob

 

Hranice krizové pomoci

Cílem kurzu je seznámit frekventantky a frekventanty teoreticky a prakticky s úkoly, které jsou v krizové intervenci formulovány (viz Myer, Lewis, James, 2013) a tím posílit povědomí o vodítkách pro posouzení hledání hranic krizové pomoci oproti dalším způsobům práce s klientkami a klienty. Tyto úkoly budou zasazeny do Sedmistupňového modelu krizové intervence (Roberts, 2005), který není v kontextu česky psané odborné literatury tolik rozšířen. Kurz by tak kromě zvýšení povědomí o hranicích krizové intervence / krizové pomoci, měl umožnit frekventantkám a frekventantům rozšířit povědomí o modelech práce s lidmi v krizi.

Lektor: Mgr. Jan Kaňák

Akreditace: ne
Termín: 24. 11. a 25. 11. 2020 (kurz je dvoudenní) – přesun na 21. 6. – 22. 6. 2021  
Počet účastníků: max. 20 osob

 

Psychotický klient v krizové intervenci

Den teoretických základů s převahou nácviků u lidí s psychózou léčenou, neléčenou a jak s akutní psychózou a následná specifická péče o sebe s krizovou interventkou, psychoterapeutkou a lektorkou PhDr. Kateřinou Sivekovou. Na místě doladíme aktuální potřebu účastníků. 

Lektorka: PhDr. Kateřina Siveková, Modré dveře, z. ú.

Akreditace: ne
Termín: 1. 12. 2020 (kurz je jednodenní) –   přesun na 27. 5. 2021 
Počet účastníků: max. 16 osob

 

Obtížné situace a témata v sociálních službách

Program vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů, zejm.:

 • na posílení kompetencí pracovníků pomáhajících profesí předcházet (prevence), rozpoznat (diagnostika) a řešit (intervence) obtížné situace v praxi a zvládat (spolu)účast v tématech vyžadujících po profesionálovi zvýšené nároky
 • jak definovat, co jsou obtížné situace a která jsou náročná témata v praxích účastníků
 • jak rozpoznávat (detekovat) včasné signály v situacích hrozících obtížemi či zvýšenými nároky
 • nabídnout možné alternativní scénáře, techniky, postupy ochrany a možné postupy řešení v případě vzniku obtížných situací
 • rozvíjet dovednosti s reflexí a sebereflexí, práce se sebou samým, zvládání vlastních emocí v obtížných situacích
 • navrhnout následně účinná preventivní a bezpečnostní opatření, vedoucí ke snížení zátěže a rizik

Seminář je určen: pracovníkům pomáhajících profesí – psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovních v sociálních službách, psychiatři, psychologové

Lektoři: MUDr. František Matuška

Akreditace: ano
Termín: 14. 12. a 15. 12. 2020 (kurz je dvoudenní) – termín zůstává, kurz se přesune do on-line prostoru  
Počet účastníků: max. 12 osob

—————————————————————————————————

PRAKTICKÉ INFORMACE:

 • Veškeré nabízené kurzy jsou zdarma.
 • Kurzy nejsou akreditované, kromě kurzu Sociální inženýrství páchané na dětech – o akreditaci se v současné době žádá.
 • Bližší instrukce ev. studijní materiály týkající se jednotlivých kurzů budou účastníkům zaslány cca týden jejich konáním.
 • Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování semináře/ osvědčení o akreditaci.
 • Během konání kurzu Vám nabídneme drobné občerstvení: kávu, čaj, vodu, sušenky atp.
 • Budete mít možnost zajít si na oběd do okolních restaurací, rychlého občerstvení (typu pizza, kebab) nebo možnost ohřát si přinesený obědu v mikrovlnné troubě, oběd si účastník hradí sám.
 • Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5). Středisko nemá bezbariérový přístup.
 • Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od 9.00) – změna dle požadavku lektora je možná.
 • V případě dotazů k seminářům a přihlášení se obracejte na koordinátorku programu Lenku Klopcovou na e-mailu: lenka.klopcova@nros.cz.