Druhé kolo vzdělávání pro oblast krizové pomoci

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám nabízí účast na druhém cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti krizové pomoci pro děti. Cyklus seminářů včetně témat byl sestaven na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky v krizové pomoci. Jedná se o neakreditované semináře sestavené lektory tzv. na míru.

Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru a praxi v daných oblastech.

Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma.

Účastník se může zúčastnit celého vzdělávacího cyklu nebo jen vybraných kurzů. Počet účastníků se u jednotlivých kurzů může dle náročnosti kurzu měnit, prosím věnujte tomuto pozornost. Z jedné organizace je možné na každý seminář přihlásit jednoho účastníka. Zbylá místa budou nabízena dle naplnění kapacity semináře.

Stáhněte si přihlášku ke vzdělávání ZDE

NABÍDKA KURZŮ:

1. Formy krizové komunikace

Krize v rodinném systému. Co kdo v systému potřebuje. Specifika vývojových období, tranzitorní krize. Jak komunikovat s různými členy rodiny (odlišnost práce s rodinou, s dítětem v období puberty, s dítětem v období dospívání), možnosti krizové intervence v rámci rodiny. Modelové situace – nácvik. Kazuistiky. Kurz navazuje na kurz Formy krizové komunikace, který proběhl v roce 2018.

Lektor: Mgr. Lucie Salačová, Remedium Praha o.p.s.

Akreditace: ne

Termín: 24. a 25. 9. 2019  (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 20 osob

2. Cochemská praxe, rozvody

Seminář bude zaměřen na efektivní řešení rodinněprávních konfliktů z pohledu soudce jako člena interdisciplinárního týmu v rámci soudních sporů a psychologa/psychoterapeuta poskytujícího psychologickou pomoc rodině v náročném životním období. Seznámíte se s některými poznatky výzkumu neuropsychologie v oblasti dopadu rodičovských konfliktů na psychosociální vývoj dítěte. Z pohledu soudce budou účastníkům předestřeny principy Cochemské praxe, tvorba interdisciplinárního týmu a jednotlivé pravomoci zúčastněných složek.

Lektoři: JUDr. Soňa Soukupová, předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi, Mgr. Miroslav Bubeník, Bth., NOMIA, z.ú.

Akreditace: ne

Termín: 9. a 10. 10. 2019 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 20 osob

3. Sociální inženýrství páchané na dětech

Většina útoků na internetu je páchána prostřednictvím sociálního inženýrství, což je důmyslný způsob manipulace s obětí. Cílem workshopu bude tyto způsoby manipulace rozpoznat a účinně se jim bránit. Ukážete si konkrétní případy kyberšikany, vydírání i sextingu a nevynecháme ani téma sociálních sítí a podvodů. Co se dále dozvíte: definice sociálního inženýrství, metody navazování osobního kontaktu s obětí, efekt zrcadlení (mirroring),  fáze útoků, podvodná jednání (phishing, ramsomware, zavádějící reklama).

Lektor: Martin Kožíšek, CZ.NIC

Akreditace: ano (v současné době je požádáno o akreditaci)
Termín: 12. 11. 2019 (kurz je jednodenní)

Počet účastníků: max. 20 osob

4. Krizová intervence  bezprostředně po tragické nehodě  v terénu  a ambulanci

Kurz vedený k oblasti uchopení specifických projevů krizového stavu bezprostředně po tragické události (autonehoda, napadení, živelná katastrofa atd.)  a nácvik specifických kroků v krizové pomoci v kontextu práce v terénu a práce v ambulanci. Péče o sebe během a po.

Lektorka: PhDr. Kateřina Siveková, Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú 

Akreditace: ne

Termín: 19. a 20. 11. 2019 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 15 osob

5. Psychospirituální krize

Kurz se vztahuje k tématu „psychospirituální krize“ u dětí a je určen především pro pracovníky krizové intervence. Účastníci v první části kurzu rozvinou své znalosti vývojové psychologie se zaměřením na typické krize v průběhu ontogeneze psychosociálního vývoje dětí dle E. Eriksona. V druhé části kurzu se seznámí s teoretickým rámcem spirituálního vývoje dětí dle J. Fowlera, především s typickými krizemi během tohoto vývoje. Součástí obou částí kurzu budou kazuistiky a nácviky. Cílem kurzu je porozumění souvislostem přirozených vývojových krizí v psychosociálním a spirituálním kontextu a rozlišením typu pomoci dítěti v dané krizi. Kurz zohledňuje konkrétní zkušenosti účastníků kurzu, vyžaduje tedy osobní aktivní účast.

Lektorka: Mgr. Gabriela Javornická, Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú 

Akreditace: ne

Termín: 26. 11. 2019 (kurz je jednodenní)

Počet účastníků: max. 20 osob

 

6. Sebepoškozování a suicidální chování u dětí

V rámci dvoudenního semináře se účastníci interaktivní formou seznámí se složitým tématem sebepoškozování a suicidálního chování u dětí. Jev bude vymezen z hlediska současného nastavení společnosti. Účastníci semináře si spolu s lektory odpoví na otázky,  proč k takovému chování dochází, co přináší dítěti, kdo se nejčastěji sebepoškozuje a zda lze suicidální chování rozdělit dle věkových skupin. Část semináře bude též věnována fázím aktu sebepoškozování a jeho podobám. Vedle definování pojmu budou frekventantům nabídnuty možnosti uchopení situace z pohledu oznamovatele, OSPODu, rodiny a nemotivovaného klienta. Na semináři bude prostor pro sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest.

Lektoři: Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Peter Porubský, Linka bezpečí, z.s.

Akreditace: ne

Termín: 3. a 4. 12. 2019 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 20 osob

—————————————————————————————————

PRAKTICKÉ INFORMACE:

  • Veškeré nabízené kurzy jsou zdarma.
  • Kurzy nejsou akreditované, kromě kurzu Sociální inženýrství páchané na dětech – o akreditaci se v současné době žádá.
  • Bližší instrukce ev. studijní materiály týkající se jednotlivých kurzů budou účastníkům zaslány cca týden před jejich konáním.
  • Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování semináře/ osvědčení o akreditaci.
  • Během konání kurzu Vám nabídneme drobné občerstvení: kávu, čaj, vodu, sušenky atp.
  • Budete mít možnost zajít si na oběd do okolních restaurací, rychlého občerstvení (typu pizza, kebab) nebo možnost ohřát si přinesený obědu v mikrovlnné troubě, oběd si účastník hradí sám.
  • Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5). Středisko nemá bezbariérový přístup.
  • Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od 9.00) – změna dle požadavku lektora je možná.
  • V případě dotazů k seminářům a přihlášení se obracejte na koordinátorku programu Lenku Klopcovou na e-mailu: lenka.klopcova@nros.cz.