PODPOŘENÉ ORGANIZACE A JEJICH PROJEKTY 2019

V programovém období 2019–2021 je v prioritě Krizová pomoc podpořeno 10 organizací celkovou částkou 6 734 524 Kč.

Posila pro dětské duše 2

Pokračování úspěšného projektu realizovaného v rámci VPD. Jedná se o posilnění krizového centra o druhého psychologa, díky kterému došlo k navýšení počtu dětí, kterým jsme mohli pomoci o více než 100. V rámci prevence se podařilo zachytit téměř 20 ohrožených dětí, které by jinak zůstaly bez pomoci. Dále se výrazně zkrátily čekací lhůty. Jedná se […]

Magnet – mobilní klub pro děti a mládež II

Projekt čerpá z dobré praxe mobilního klubu, který přibližuje soc.službu NZDM do menších lokalit v regionu, s cílem přiblížit dětem a mladým dospělým odbornou pomoc v jejich přirozeném prostředí. Klub cílí na prevenci vzniku krizových situací, nabízí kontakt s odborným pracovníkem i napojení na odbornou krizovou pomoc. V souvislosti s proměnou životního stylu a komunikace […]

Krizová pomoc pro děti

Projekt podpoří děti a rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Děti a dospívající patří k rizikovým skupinám, které jsou více ohroženy dopady rizikového prostředí. Zároveň ve velké většině nedisponují znalostmi a zkušenostmi, které by jim mohly pomoci tyto rizika eliminovat či vyhledat odbornou pomoc. I když je tato pomoc přístupná není […]

Arkáda pomáhá dětem II.

Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby Krizová pomoc pro klienty ve věku od 11 – 18 let (pozice psychologa a terapeuta). Důležitou součástí projektu je inovativní kampaň na ZŠ a SŠ, která si klade za cíl zvýšit informovanost o dostupné krizové pomoci mezi dětmi. Pro větší atraktivitu je v kampani zahrnutá soutěž, při které […]

Více pomoci pro děti s trápením

U tolika dětí je nutná intervence do jejich životní situace tak, aby dostaly větší šance do života! Díky tomuto projektu navýšíme kapacitu našich služeb a posílíme náš tým o dalšího psychologa a sociálního pracovníka. Dále zkvalitníme naši práci s klienty formou důslednější intervize a vzájemného učení. A podpoříme multioborovou spolupráci cestou „cochemské praxe“ (ve spolupráci […]

Krizová intervence pro děti a jejich rodiny

Projekt by měl přispět k rozšíření a větší dostupnosti ambulantní služby krizové pomoci pro děti a jejich rodiny v regionu Kutná Hora a Kolín, a to navýšením krizových pracovníků – psychologů pro práci s dětmi. V rámci krizové intervence tváří v tvář a emergentní psychoterapie nabízí dětem a rodinám zpracování krize individuálně i v kontextu […]

Stávám se hrdinou v krizových situacích

Projekt zvyšuje kompetence dětí ve zvládání krizových životních situací či v jejich předcházení zavedením jedinečného multimediálního produktu. Zaměřuje se na děti ohrožené sociální izolací, kterým pomáhá prostřednictvím krizových intervencí nebo dlouhodobé psychologické podpory. Zároveň posiluje spolupráci se školami za pomocí preventivních programů, jejichž prostřednictvím se děti dozví, na koho se v obtížných situacích obrátit. Web […]

Krizová pomoc – první krok na cestě z pekla týrání, zneužívání, ohrožení dětí.

Týrání a sexuální zneužívání dětí představuje závažný sociálně-patologický jev devastující vývoj dětí; zasahuje značné množství dětí; nutné je odborná péče s důrazem na individuální potřeby každého dítěte a jeho dysfunkční rodiny; zajištění bezpečí a ochrana dětí před dalším násilím a před potrestáním za prolomení mlčení. Nedostačující je stávající síť krizových center v ČR pro děti; […]

Zvýšení dostupnosti krizové chatovací služby Linky bezpečí

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a mladým v řešení jejich těžkých životních situacích prostřednictvím rozšíření kapacity krizové chatovací služby Linky bezpečí a zpuštěním pasivní poradny, kde si děti mohou samy najít řešení na svůj problém díky edukativním videím. Web organizace: www.linkabezpeci.cz

Krizová pomoc ohroženým dětem

Záměrem projektu je zvýšit dostupnost a efektivitu krizové pomoci pro děti a jejich rodiny přímo v jejich rodinném prostředí. Zvýšením dostupnosti přímé práce terénního sociálního pracovníka dlouhodobě podporujeme sanaci rodiny a zvyšujeme počet dětí ke kterým se odborná pomoc dostane. Využitím inovativních forem informovaní o mapě ohrozenedite.cz usnadníme přístup k informacím o krizové pomoci dětem […]