Malé granty pro neziskovky v oblasti rané péče

16. 10. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR) vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané péče s platnou registrací dle zákona.

Včasná pomoc dětem v NROS

Finanční příspěvky v této výzvě budou určeny výhradně na pokrytí nákladů spojených se Šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na Opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

„Těmito granty chceme podpořit zejména malé organizace, které nejsou členy Asociace pracovníků v rané péči. Díky grantu zjistí, jak jejich organizace profesně pracuje, a mohou tak obdržet Garanci kvality služby a stát se členy ARP. Nadace rozvoje občanské společnosti tak chce přispět k profesionalizaci organizací v oblasti rané péče,“ uvádí Alena Šváchová, manažerka programu Včasná pomoc dětem.

Podrobné informace včetně žádosti najdete zde.