Malé granty pro neziskovky v oblasti rané péče

16. 10. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči (APRP) vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané péče s platnou registrací dle zákona.

Včasná pomoc dětem v NROS

Finanční příspěvky v této výzvě budou určeny výhradně na pokrytí nákladů spojených se Šetřením kvality služby prováděným Asociací pracovníků v rané péči, eventuálně na Opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

„Těmito granty chceme podpořit zejména malé organizace, které nejsou členy Asociace pracovníků v rané péči. Díky grantu zjistí, jak jejich organizace profesně pracuje, a mohou tak obdržet Garanci kvality služby a stát se členy APRP. Nadace rozvoje občanské společnosti tak chce přispět k profesionalizaci organizací v oblasti rané péče,“ uvádí Alena Šváchová, manažerka programu Včasná pomoc dětem.

Podrobné informace včetně žádosti najdete zde.