Mapa krizové pomoci a Ámos Vision

10. 5. 2021

Spolupráce s portálem Ámos Vision stále pokračuje. Děkujeme, že děláte krizovou pomoc ve školách dostupnější!!

Mapa krizové pomoci a Ámos Vision

Projekt digitálních nástěnek ve školách po celé ČR Ámos Vision stále obsahuje aktuální mapu krizové pomoci, na které mohou děti najít dostupnou službu krizové pomoci.

Potřeba dostupné pomoci pro děti nikdy nebyla aktuálnější. Dlouhodobé odloučení dětí od školní docházky, pravidelného režimu kamarádů i pohybu má vliv na jejich psychickou pohodu. Děti se postupně vracejí do škol a o to více si ceníme dlouhodobé spolupráce s ÁMOS Vision. Vzájemná spolupráce nám pomáhá zvýšit povědomí dětí o dostupné krizové pomoci.

 

DĚKUJEME!