Mapa krizové pomoci se dostává přímo do českých škol díky digitální nástěnce ÁMOS vision.

11. 11. 2019

Na českých školách se rozšiřuje moderní verze školních nástěnek v podobě digitální nástěnky ÁMOS vision.

Mapa krizové pomoci se dostává přímo do českých škol díky digitální nástěnce ÁMOS vision.

Na těchto nástěnkách najdou studenti a žáci informace o rozvrhu hodin, suplování, jídelníčku nebo si mohou prohlížet fotografie ze školních akcí. Nově ÁMOS vision rozšiřuje svoje pole působnosti o virtuální pomocnou ruku. Novinkou je integrovaná Mapa krizové pomoci. Díky automatickému vyhledávání polohy získá dítě či student v nouzi informace o nejbližší dostupné pomoci doslova na pár kliknutí. Tyto nástěnky, společně s Mapou krizové pomoci, se v současné době vyskytují na bezmála stovce českých škol.

„Mapu krizové pomoci jsme vytvořili tak, aby si děti a mladí lidé mohli sami najít nejbližší organizaci, která by jim pomohla řešit obtížné situace, ve kterých se ocitají, a nevědí si s nimi rady. Jsme rádi, že díky interaktivním obrazovkám ÁMOS vision je mapa dostupná v mnoha školách po celé republice. Potřebná pomoc je pro děti a studenty zase dostupnější,“ říká Alena Šváchová, manažerka programu Včasná pomoc dětem.

Jsme nadšení ze spolupráce s NROS a APKP, významnými subjekty, pro které bezpečí dětí hraje prim, a samozřejmě také z nové generace ÁMOS vision, která nás zase posouvá o kus dál,“ vysvětluje Richard Prajsler ze společnosti inpublic group, která systém digitálních nástěnek provozuje.