Mapa rané péče

7. 11. 2019

Narození dítěte s vážným hendikepem je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zázemí. Dítě je součástí rodiny v mnoha rolích jako syn, dcera, vnuk, vnučka, sestra nebo bratr. Osvětová kampaň Týden rané péče® chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče, které rodinám v takovéto situaci pomáhá.

Mapa rané péče

Jak se asi cítí rodina v této neočekávané situaci, Vám přiblíží video Cesta do Grónska.

Pro rodiny, které hledají pomoc ohledně svého dítěte jsem v rámci programu Včasná pomoc dětem jsme vytvořili interaktivní mapu, která na základě geolokace vyhledá nejbližšího poskytovatele rané péče a zároveň další organizace, která do příslušného kraje dojíždí a poskytují zde svoje služby. Stránka obsahuje také Návodné Desatero pro rodiče, které je pro ně určitým vodítkem. Pokud si na některou z uvedených otázek odpoví ANO, měli by vyhledat odbornou pomoc. V mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte.

Mapa je dostupná na: www.ranapece.vcasnapomocdetem.cz