Konference: Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem

1. 10. 2018

Mimořádná konference, kterou pořádala NROS za účasti zástupců důležitých nevládních organizací a státní správy, v rámci projektu Včasná pomoc dětem financované z prostředků The VELUX Foundationse se konala 26. září 2018 v Praze.

Konference: Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem

Tématem konference byla mezioborová spolupráce v oblasti krizové pomoci dětem. Umožnila také představení nově vznikající Asociace poskytovatelů krizové pomoci, jejímž cílem je umožnit vzájemné sdílení zkušeností a zvýšení informovanost veřejnosti o možnostech péče o dítě v krizi.

Příspěvky přednášejících nabídly úhly pohledu různých aktérů vstupujících do péče o dítě v krizi od soudce, přes dětského psychiatra, zástupce policie, zástupce neziskové organizace a zástupce OSPOD. Anotace příspěvků přednášejících i jejich prezentace najdete zde.

Účastníci byli seznámeni zástupci STEM s výsledky výzkumu zaměřeného na služby krizové pomoci pro děti, z níž vyplynulo, že:

  • nejčastěji využívaná krizová pomoc dětmi je online – telefon, email, internetové formy a to zejména z důvodů důvodu osamění, nedostatku přátel, z nedostatku zájmu rodiny a hádek;
  • část organizací krizové pomoci a azylových domů je ve své práci limitována nedostatkem kapacit a také nedostatky v pokrytí;
  • o nestátních krizových organizacích pomoci dětem někdy slyšela méně než polovina veřejnosti, důvodem možného oslovení krizové organizace pomoci dětem uvádí tři čtvrtiny veřejnosti na prvním místě problém s drogami, na druhém, s výrazným odstupem, domácí násilí či týrání.

Sumář zprávy STEM naleznete zde.