Neziskovky a online bezpečnost

7. 10. 2020

Mapa krizové pomoci byla součástí Festivalu bezpečného internetu. Více naleznete v tomto příspěvku.

Neziskovky a online bezpečnost

14.10.2020 se uskutečnil Festival bezpečného internetu, který byl pořádán pod záštitou Nadace rozvoje občanské společnosti a Asociace veřejně prospěšných organizací. Program Včasná pomoc dětem byl součástí festivalu a měli jsme prostor pro představení Mapy krizové pomoci, která v rámci podpory The Velux Foundation vznikla.

Manažerka programu paní Mgr. Alena Šváchová hovořila o výzvách, kterým děti v rámci online výuky a vládním opatření musí čelit. Představila princip fungování webové stránky, na které se mapa nachází.

Příspěvek byl velmi podnětný a velkým úspěchem je, že se nám díky němu podařilo mapu rozšířit o kontakty na nové neziskové organizace, které měly zájem se do projektu zapojit.

 

Záznam konference naleznete zde.