Nová telefonní čísla

1. 7. 2020

Od 1.7.2020 používáme nová telefonní čísla.
Lenka Klopcová – +420 725 336 156
Ivana Mašejová – +420 702 108 916
Alena Šváchová – +420 227 217 266

Nová telefonní čísla