Nový videoprojekt pasivního poradenství

23. 3. 2020

Linka bezpečí v rámci svého projektu spustila nový video projekt pasivního poradenství. Podrobnosti se dozvíte v tomto příspěvku.

Nový videoprojekt pasivního poradenství

Cílem je nabídnout dětem zajímavou a poutavou formou informace, které jim mohou pomoci zorientovat se v tématech, která je trápí. První video, které vzniklo, se věnuje sebepoškozování. Je to téma, které je na Lince bezpečí velmi časté a jeho zastoupení každoročně narůstá. Video nabízí informaci, co vlastně sebepoškozování je, jak je možné ho řešit, kde hledat pomoc, jak využít vlastní zdroje, aby si člověk neublížil.

Video naleznete zde