NROS a The VELUX Foundations

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Nadace rozvoje občanské společnosti byla založena roku 1993 a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Zaměřuje se především na projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva, přispívají ke vzájemnému soužití a toleranci nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou pro nadaci děti a mladí lidé, které podporuje v rámci specifických programů – mimo jiné prostřednictvím charitativní sbírky Pomozte dětem či programu Včasná pomoc dětem.

The VELUX Foundations

The VELUX Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti, a potažmo i jejích nadací, je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblast sociální, kulturní, životní prostředí a trvalé udržitelnosti.