O čem je senzorická integrace?

27. 4. 2020

V rámci projektů Včasné pomoci dětem je hojně využívaná terapie senzorické integrace. Co tato metoda obnáší naleznete v příspěvku.

O čem je senzorická integrace?

Teorie senzorické intergrace je založena na zapojení všech smyslových podnětů. Cílem terapie je zlepšení senzorické integrace. Mozek dostává spostu podnětů, na které musí reagovat a vyhodnocovat je. Následně na ně určitým způsobem reaguje. V případě, že se u dítěte zjistí zhoršené reakce na určité smyslové podněty a jeho mozek je nedokáže správě zhodnotit, můžeme u nich pozorovat např. poruchy učení, motoriky, chování atd. Tuto metodu lze efektivně využít v rozvinutí nedostatečných oblastí.

Fotografie, kterou vidíte v úvodu příspěvku, pochází z organizace Dotyk II. Terapeutická místnost je vybavena řadou pomůcek, které jsou aktivně využívány při terapii senzorické integrace.