O službách rané péče v České republice

Raná péče je preventivní sociální služba poskytována pouze registrovanými poskytovateli v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí pod § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba je poskytována rodinám vždy zdarma a pouze poskytovateli registrovanými dle pravidel stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Raná péče je základní služba pomáhající rodinám s dítětem se zdravotním postižením a s ohrožením vývoje od narození do 7 let věku. Je poskytována převážně terénní formou přímo v bydlišti rodiny. Poradkyně rané péče podporuje rodiče při pochopení a zvládání potřeb dítěte se zdravotním postižením nebo s ohrožením vývoje a souvisejících potřeb dalších členů rodiny. Pomáhá rodičům dosáhnout maximálního možného rozvoje dítěte v jeho přirozeném prostředí. Podporu vývoje dítěte poskytuje s ohledem na jeho specifické potřeby, proto se jednotliví poskytovatelé služby rané péče liší ve své odbornosti (jiné pracoviště je třeba zvolit, pokud rodina vychovává dítě s Downovým syndromem, jiné, pokud má dítě postižení sluchu apod.).

V současné době je sociální služba raná péče v České republice poskytovaná 47 registrovanými poskytovateli napříč cílovými skupinami rodin dětí s postižením. Zadavatelem sociální služby rané péče je stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a krajských úřadů, které reagují na potřeby rodičů dětí se zdravotním postižením. Poskytovatelé rané péče tak podléhají dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, inspekci poskytování sociální služby a kontrolním mechanismům Ministerstva práce a sociálních věcí a krajských úřadů.

Raná péče respektuje mezinárodní úmluvy, zejména Základní listinu práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Zároveň respektuje kompetence rodičů v rozhodování o vlastním dítěti, individualitu každého dítěte a jeho možnosti.