O službách rané péče v České republice

Raná péče je preventivní sociální služba poskytována pouze registrovanými poskytovateli v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí pod § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V současné době je sociální služba raná péče v České republice poskytovaná 47 registrovanými poskytovateli napříč cílovými skupinami rodin dětí s postižením.

Raná péče obsahuje zákonem stanovené základní okruhy činností. Zadavatelem sociální služby rané péče je stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a krajských úřadů, které reagují na potřeby rodičů dětí se zdravotním postižením raného věku (ve věku 0–7 let). Poskytovatelé rané péče tak podléhají dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, inspekci poskytování sociální služby a kontrolním mechanismům Ministerstva práce a sociálních věcí a krajských úřadů.

Raná péče respektuje mezinárodní úmluvy, zejména Základní listinu práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Zároveň respektuje kompetence rodičů v rozhodování o vlastním dítěti, individualitu každého dítěte a jeho možnosti.