Podpora prioritních oblastí

Podpora oblasti rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti navázala v rámci programu Včasná pomoc dětem spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči. Spoluprací chceme přispět k rozvoji a další profesionalizaci služeb rané péče v České republice. K našim společným aktivitám patří podpora vzdělávání pracovníků v rané péči (realizace vzdělávacího cyklu v letech 2018–2020), vznik microsite mapující organizace poskytující služby rané péče (spuštění na podzim 2017) či příprava konference APRP (březen 2018) ad.

V září 2018 jsme v rámci programu finančně podpořili 5. konferenci pracovníků v rané péči. Sborník abstraktů z konference si můžete stáhnout zde.

Podpora oblasti krizové pomoci dětem a rodinám

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Včasná pomoc dětem v oblasti krizové pomoci usiluje o rozvoj a profesionalizaci služby v České republice v několika krocích. Jedním z nich je umožnění dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti krizové pomoci dětem a rodinám. Nadace proto iniciovala setkání renomovaných odborníků za účelem sestavení cyklu vzdělávacích seminářů pro organizace poskytující krizovou pomoc (realizace cyklu bude probíhat od podzimu 2018).

Dále připravujeme microsite mapující organizace působící v dané oblasti a společně s organizacemi budeme usilovat o založení střešní organizace pro oblast krizové pomoci.