Podpora prioritních oblastí

Podpora oblasti rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti navázala v rámci programu Včasná pomoc dětem spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči. Spoluprácí chceme přispět k rozvoji a další profesionalizaci služeb rané péče v České republice.

K našim společným aktivitám patří podpora vzdělávání pracovníků v rané péči (realizace vzdělávacího cyklu v letech 2018–2020), vznik microsite mapující organizace poskytující služby rané péče (2017) či příprava konference APRP (říjen 2018) ad.

V září 2018 jsme v rámci programu finančně podpořili 5. konferenci pracovníků v rané péči.

Stáhněte si   Sborník abstraktů z konference.

Podpora oblasti krizové pomoci dětem a rodinám

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Včasná pomoc dětem v oblasti krizové pomoci usiluje o rozvoj a profesionalizaci služby v České republice v několika krocích. Jedním z nich je umožnění dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti krizové pomoci dětem a rodinám. Nadace proto iniciovala setkání renomovaných odborníků za účelem sestavení cyklu vzdělávacích seminářů pro organizace poskytující krizovou pomoc (realizace cyklu bude probíhat od podzimu 2018).

Dále jsme připravili microsite mapující organizace působící v oblasti krizové pomoci dětem a rodinám (2018) a společně s organizacemi budeme usilovat o založení střešní organizace pro oblast krizové pomoci.