Pokračování kampaně Linky bezpečí

12. 4. 2021

Organizace Linka bezpečí je jedním z podpořených projektů v programu Včasná pomoc dětem. Odkaz na video v rámci informační kampaně naleznete v příspěvku.

Pokračování kampaně Linky bezpečí

V rámci projektu pod názvem „Zvýšení dostupnosti krizové chatovací služby Linky bezpečí“ realizuje organizace sérii videí, která upozorňují na témata často řešená u dětí a mládeže. Zde naleznete video na téma sexualita.