Evaluace projektu

Příjemci mají povinnost poskytovat NROS informace o realizaci projektu, průběžném naplňování cílů, aktivitách, čerpání financí apod. dle stanovených požadavků a na vyžádání.

V průběhu trvání projektů budou dle níže uvedeného harmonogramu od příjemců vyžadovány:

  • Monitorovací dotazníky zasílané e-mailem
  • Průběžné informace prostřednictvím e-mailu
  • Průběžná zpráva PZ_dokumenty_aktuální k 18. 7. 2018 – pozor, ke dni 18. 7. proběhlo nahrání nového balíčku dokumentů k PZ kvůli opravě dokumentu Vyúčtování. Pracujte s aktuální verzí.
  • Závěrečná zpráva
  • Plná součinnost v rámci monitorovacích návštěv Nadace rozvoje občanské společnosti v podpořené organizaci

Harmonogram projektu

3 měsíce po zahájení projektuInformace o zahájení a rané realizaci projektu
6 měsíců po zahájení projektuMonitorovací dotazník
Novinky a obrazová dokumentace z projektu
9 měsíců po zahájení projektuNovinky a obrazová dokumentace z projektu
12 měsíců po zahájení projektuPrůběžná zpráva
Novinky a obrazová dokumentace z projektu
15 měsíců po zahájení projektuNovinky a obrazová dokumentace z projektu
18 měsíců po zahájení projektuMonitorovací dotazník
Novinky a obrazová dokumentace z projektu
21 měsíců po zahájení projektuNovinky a obrazová dokumentace z projektu
25 měsíců po zahájení projektuZávěrečná zpráva