Prezentace projektu

Informace k zasílání novinek a obrazové dokumentace z projektu

Na webu programu www.vcasnapomocdetem.cz mají všechny podpořené projekty svou kartu se základními informacemi. Každou tuto kartu/stránku plánujeme v průběhu realizace doplňovat o novinky, zajímavosti, fotografie, videa, propagační materiály apod. Přehled podpořených organizací najdete v jednotlivých oblastech: projekty v oblasti krizové pomoci a projekty v oblasti služeb rané péče. Proklikem na název konkrétního projektu se dostanete na kartu dané organizace.

Každé tři měsíce realizace projektu Vás proto požádáme o zaslání informací a materiálů vhodných k prezentaci. Budeme ovšem rádi za častější příspěvky do Vaší karty, stačí i krátké info týkající se projektu – ideálně vždy jednoduchou, srozumitelnou, stručnou formou tak, aby porozuměl každý. Účelem je přiblížení projektů a práce organizací veřejnosti a jejich propagace. Například můžete informovat o semináři, který jste uspořádali, odcitovat některého z rodičů či zúčastněné dítě, pracovníka své neziskovky (anonymně nebo jen s iniciálami), přivítáme i neformální či humorný „report“ ze života Vaší organizace. Samozřejmě pokud je možné se souhlasem rodiny pořídit v klientských rodinách fotku a domluvit se na publikaci, takový materiál je cenný. Fotografie zkrátka fungují více než tisíc slov. Jsme si vědomi, že v oblasti krizové pomoci fotografie klientů pořizovat a zveřejňovat nelze, proto uvítáme jakoukoli jinou dokumentaci z takto zaměřených organizací (tým při práci, foto terapeutických pomůcek, dokumenty na nástěnce v organizaci, …). Fotografie prosím zasílejte ve formátu .jpg nebo .png.

Pokud pracujete se sociálními sítěmi, určitě využijete i krátké videospoty (stačí 20–30vteřinové), které se dnes dají jednoduše točit na mobil. A my je potom můžeme sdílet jako informaci o Vašich projektech například na facebooku NROS, ale také na Vaší kartě na webu. Pokud tedy budete připravovat jakékoli PR materiály pro náš program, pak tím můžete posilovat i svoji prezentaci a rozvíjet svoje dovednosti. V případě, že plánujte větší kampaň v rámci své organizace (například v rámci Týdne rané péče), budeme rádi za Vaše materiály. Jakékoli prezentace, tiskové zprávy z projektu apod. (ve formátu .pdf) zároveň můžeme jako přílohy ke stažení rovněž publikovat v rámci Vaší projektové karty.

Rádi bychom ještě upozornili, že zasláním fotodokumentace či videoprezentací, které NROS poskytnete, zároveň souhlasíte s tím, že je NROS může použít pro prezentaci programu Včasná pomoc dětem (včetně výroční zprávy). Prosíme tedy, abyste si ošetřili se svými klienty použití těchto výstupů v rámci naší organizace, tj. aby o tom věděli a souhlasili s tím, že se fotka z projektu může objevit například jako ilustrační fotografie u článku informujícím o programu Včasná pomoc dětem.

Na všech výstupech, materiálech souvisejících s projektem a na internetových stránkách podpořené organizace při užití loga programu Včasná pomoc dětem uvádějte také ve větu „Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“.

Stáhněte si loga pro umístění na svůj web: