Včas u všech dětí

Projekt se snaží vytvořit funkční systém vyšetření sluchu všech novorozenců v ČR. Pokud se vyšetření neuskuteční, zásadním způsobem limituje kvalitu života dítěte i jeho rodiny a má dopad i na celou společnost.

Rozšíření kapacity pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity služby rané péče v Praze, Středočeském, Ústeckém a Pardubickém kraji.

Nejste v tom sami – poskytování rané péče rodinám dětí s poruchou autistického spektra

Projekt zvýší dostupnost služby raná péče rodinám dětí s PAS.

Zkvalitnění služby rané péče pro rodiny dětí s PAS

Projekt Zkvalitnění služby rané péče pro rodiny dětí s PAS poskytne podporu 24 rodinám dětí s PAS prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a smysluplného trávení volného času.

Rozvoj podpůrných opatření pro děti s PAS

Do projektu zapojíme minimálně 120 rodin s dětmi s PAS a rozšíříme tým pracovníků rané péče o kvalifikovaného logopeda a koordinátorku půjčovny pomůcek.

Nejste v tom sami

Projekt se zaměřuje na rozšíření služby a posílení kapacity rané péče v Moravskoslezském kraji a na pomoc rodinám s dětmi s autismem prostřednictvím specifické terapeutické metody O.T.A.RS.

Spolu jedeme dál!

Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS od narození do 7 let věku v Olomouckém kraji.

Nenechme rodiny čekat bez pomoci

Prostřednictvím nového modelu služby rané péče rodinám nabídneme zpočátku intenzivnější podporu, aby rodina dříve sama zvládala dobře přijímat a podporovat své dítě.

Kvalitou k udržení a rozvoji rané péče v Kraji Vysočina

Projekt bude realizován jako komplexní podpora rodiny, a to i s použitím nových přístupů ze zahraničí.

Šance vidět svět

Projekt je zaměřen na záchyt dětí s ohroženým vývojem, s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku a jejich včasnou podporu.

Dostupná raná péče

Minimalizace důsledků zdravotního postižení formou rané péče v nejpřirozenějších podmínkách pečující rodiny ovlivní značně pozitivně kvalitu budoucího života dítěte s PAS.

Terénní krizová pomoc

Projekt se zaměřuje na děti a rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Dovolte mi dětství

Projekt vede k rozšíření povědomí o možnostech pomoci v případech šikany, domácího násilí a dalších obtíží mezi děti a školský personál.

Rozšíření a zkvalitnění služeb Linky bezpečí

Projekt reaguje na stále se zvyšující poptávku dětí po on-line komunikačních kanálech, skrze které si hledají odbornou pomoc u Linky bezpečí. Stávající plně vytíženou e-mailovou poradnu a chatovou krizovou pomoc doplňuje ještě zapojení Linky bezpečí do projektu Nenech to být – anonymní možnost řešit šikanu na školách přímo propojená s e-mailovou poradnou organizace.

Mobilní Klub pro děti a mládež

Projekt rozšiřuje poskytování ambulantní sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o terénní formu se zacílením na přiblížení odborné pomoci dětem do jejich přirozeného prostředí.

Dětem naproti

Projekt personálně (kvantitativně i kvalitativně) posílí stávající krizové centrum, zkvalitní a rozšíří dosud poskytované služby krizové pomoci pro děti a mládež, nabídne poradenství a pomoc při řešení problémů v souvislosti s kyberkriminalitou.

Arkáda pomáhá dětem

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity sociální služby Krizová pomoc s ohledem na klienty ve věku 11–15 let. Stěžejní částí projektu je inovativní kampaň, která je zaměřena na děti základních škol. Smyslem kampaně je informovat co největší počet dětí o této službě a motivovat je k jejímu využití v případě potřeby.

Nemusíš na to být sám! Zavolej, napiš, přijď.

Týrání a sexuální zneužívání dětí představuje závažný sociálně-patologický jev zasahující značné množství dětí, který si žádá odborné interdisciplinární ošetření s důrazem na individuální potřeby každého dítěte a jeho dysfunkční rodiny.

Krizová pomoc v přirozeném prostředí rodin z Domu tří přání s přesahem do ČR

Projekt je zacílen na rozšíření pomoci v rodině v krizi přímo v jejím prostředí, a to v rámci intenzivní přímé péče v terénu u rodin ze dvou zařízení organizace.

Posila pro dětské duše

Projekt reaguje na výrazně neuspokojené potřeby regionu v oblasti psychologické pomoci dětem. V krizovém centru je krizová pomoc zajišťována jediným psychologem.

Kamil pomáhá dětem v krizi

Realizace projektu umožňuje dětem zejména z regionů, kde nejsou standardní krizové služby dostupné, možnost konzultace s odborníkem v pro ně krizové či mimořádné situaci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace