Název projektu: Arkáda pomáhá dětem II.

Název organizace: Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.

Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby Krizová pomoc pro klienty ve věku od 11 – 18 let (pozice psychologa a terapeuta). Důležitou součástí projektu je inovativní kampaň na ZŠ a SŠ, která si klade za cíl zvýšit informovanost o dostupné krizové pomoci mezi dětmi. Pro větší atraktivitu je v kampani zahrnutá soutěž, při které budeme spolupracovat s youtuberem. Tím děti ke spolupráci a propagaci krizové pomoci více namotivujeme. Smyslem inovativní kampaně je děti získat ke spolupráci a šířit povědomost o krizové pomoci mezi dětmi pro ně populární cestou.

Web organizace: www.arkadacentrum.cz

Přidělená částka: 635 740,00