Název projektu: Arkáda pomáhá dětem

Název organizace: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity sociální služby Krizová pomoc s ohledem na klienty ve věku 11–15 let. Stěžejní částí projektu je inovativní kampaň, která je zaměřena na děti základních škol. Smyslem kampaně je informovat co největší počet dětí o této službě a motivovat je k jejímu využití v případě potřeby. Pracovníci, kteří povedou kampaň, budou následně i tuto službu poskytovat.

Web organizace: www.arkadacentrum.cz

Přidělená částka: 634 000,00

Fotogalerie