Název projektu: Blíže dětem – více radosti

Název organizace: I MY, o.p.s.

I MY pomáhá 70 dětem a jejich rodinám v Jihočeském kraji. Dětem od 0-7 let s mentálním, fyzickým postižením, autismem či dětem s opožděným a ohroženým vývojem. I MY chce ranou péči dostat blíže k potřebným dětem, zefektivnit a poskytovat ji min. 15 novým rodinám dětí mladších 3,5 let. Obsahem projektu je zvýšení počtu dětí, odbornosti, používání progresivních metod, zábavnější prezentace u veřejnosti i odborníků. Tím se docílí včasnější pomoc, přiblížení se dětem a vyšší efektivita pomoc.

Web organizace: www. IMYpomahame.cz

Přidělená částka: 566 748,00