Název projektu: Být u všech včas

Název organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Navazujeme na předchozí projekt Včas u všech dětí, jehož cílem bylo zvýšení informovanosti rodičů o screeningu sluchu, sluchových vadách a naší službě raná péče. Díky němu se na nás obrací více rodičů, jejichž dítě buď prochází screeningem sluchu nebo u něhož byla aktuálně sluchová vada potvrzena. Chceme, aby každá rodina získala službu rané péče co nejrychleji, v náležité kvalitě a intenzitě a proto chceme rozšířit úvazky poradkyním, které pracují na prvotním kontaktu s rodinami, abychom pokryli vzrůstající zájem. Těmto poradkyním chceme zajistit i supervizní podporu. Na projekt Včas u všech dětí chceme navázat i další stáží ve Velké Británii u organizace, jež se věnuje surdopedické práci a jejíž dlouholeté zkušenosti chceme využít ke zkvalitnění naší služby.

Web organizace: www.detskysluch.cz 

 

Přidělená částka: 676 000,00