Název projektu: Časná komplexní podpora

Název organizace: Kolpingova rodina Smečno

Navýšení úvazku kvalifikovaných odborníků služby rané péče zajistí časnou, komplexní a intenzivní podporu rodinám, jejichž dítěti bylo diagnostikováno vzácné nervosvalové onemocnění nebo kde se rodina ocitá v krizi z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dítěte.
Tým odborníků který, je složen z poradce rané péče, psychoterapeuta a fyzioterapeuta se bude intenzivně věnovat rodinám od sdělení dg. po stabilizaci v rodině a sžití s novou skutečností.

Web organizace: http://www.dumrodin.cz/

Přidělená částka: 658 980,00