Název projektu: Dětem naproti

Název organizace: Portus Prachatice, o.p.s.

Projekt personálně (kvantitativně i kvalitativně) posílí stávající krizové centrum, zkvalitní a rozšíří dosud poskytované služby krizové pomoci pro děti a mládež, nabídne poradenství a pomoc při řešení problémů v souvislosti s kyberkriminalitou. Nově bude poskytována on-line komunikace přes nové komunikační platformy. Povědomí o krizovém centru posílí besedy na školách a ojedinělá destigmatizační propagační kampaň za aktivní účasti dětí a studentů.

Web organizace: www.portusprachatice.cz

Přidělená částka: 631 471,00

Fotogalerie