Název projektu: Dobrý start!

Název organizace: Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc,Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Projekt je zaměřen na včasnou podporu rodiny a vývoje dítěte s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS od 0 do 7 let. Zaměříme se především i na rodiny, žadatele o službu, kterým nelze poskytnout službu z důvodu naplněné kapacity. Rodiny získají podporu již po sdělení diagnózy. S tím souvisí i zvýšení kvalifikovaného odborného týmu a rozšíření nabídky terapií o muzikoterapii a orofaciální stimulaci.

Web organizace: www.ranapece.cz

Přidělená částka: 512 541,00