Název projektu: Dovolte mi dětství

Název organizace: NOMIA, z.ú.

Projekt vede k rozšíření povědomí o možnostech pomoci v případech šikany, domácího násilí a dalších obtíží mezi děti a školský personál. Dětem bude nabídnuta možnost přímé odborné práce zaměřené na řešení jejich obtíží. Projekt umožní přenos zahraničních zkušeností a dobré praxe do našeho prostředí a porovnání nástrojů psychosociální práce ke zvýšení efektivity nabízené pomoci. Získané znalosti a zkušenosti budou nabídnuty širší odborné veřejnosti formou metodiky a konference.

Web organizace: nomiahk.cz

Přidělená částka: 699 299,00

Fotografie z projektu